Rychlý kontakt
 • Adresa:
 • Pražská 99
 • České Budějovice 370 04
 • Tel.: 386 350 989
 • Tel.: 605 238 493
 • E-mail.: info@kontaktservis.cz
 • Zobrazit na mapě >
Napište nám
Unikátní stavební pozemek rezidenčního typu, pro stavbu RD případně bytového domu, Hlincová Hora, České Budějovice

Máte zájem? Kontaktujte nás...

V případě nemožnosti dovolat se makléři nás kontaktujte na linkách naší kanceláře:

Napište prodejci

Unikátní stavební pozemek rezidenčního typu, pro stavbu RD případně bytového domu, Hlincová Hora, České Budějovice

 • Hlincová Hora
 • Hlincová Hora
 • Stavební bydlení
 • Aktivní
 • Osobní
 • Celkem
Spočítejte si hypotéku...

Hypotéka od 24 209 Kč / měsíc

Spočítat hypotéku
Cena: 6 047 000 Kč Hypotéka od 24 209 Kč / měsíc
Číslo zakázky: JH-4310
Lokalita: Hlincová Hora
Typ nemovitosti: Stavební bydlení
Stav zakázky: Aktivní
Typ vlastnictví: Osobní
Typ ceny: Celkem
Popis

Nabízíme ke koupi stavební pozemek, který je zajímavý pro svou unikátní rozlohou (5518 m2 - z toho plocha, která je zastavitelná dle UP činí cca 1000 m2 ) a úmístění. Územní plán jej určuje k zastavění stavbou pro rodinné bydlení . Hlavní využití dle UP: Zastavitelné plochy pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepci vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí budou stavební pozemky navazující na nezastavěné území o rozloze min. 700 m2. Přípustné využití: Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, včetně veřejných prostranství, pěší trasy, nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou stanovenou příslušnými hygienickými normami a právními předpisy. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných hlavním a přípustným využitím. Dále činnosti, děje a zařízení technické a dopravní vybavenosti nezbytné pro obsluhu území. Podmínky prostorového uspořádání: Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP, s konstrukční výškou max. 3,0 m) s využitím podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m) nebo jedno nadzemní podlaží s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví u rodinných, řadových a rezidenčních domů. U nízkopodlažních bytových domů jsou přípustná maximálně dvě NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m). Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží. odsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 0,9 m nad úrovní terénu. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u rodinných a rezidenčních domů navazujících na nezastavěné území maximálně 25 %, u rodinných domů individuálních maximálně 35 %, u řadových a nízkopodlažních bytových domů maximálně 60 %, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. Stavební pozemky navazující na nezastavěné území budou o rozloze min. 700 m2. Umisťování nově navržené chráněné bytové výstavby musí respektovat jednotlivá ochranná pásma (např. OP dopravních tras, OP nadzemního vedení VN a trafostanic, OP chovu živočišné výroby zemědělských areálů). U lokalit umístěných ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude odstup staveb od okraje lesa nejméně 25 m. Inženýrské sítě: veškeré sítě jsou v dosahu - elektr. ener. je přivedena až k pozemku, voda + kanalizace do cca 50 m. Pro více informací kontaktujte makléře zakázky

Podobné nemovitosti
 • Placeholder

  Prodej pozemku - stavební parcely v Netolicích o výměře 1435 m2

  590 000 Kč

  Hypotéka od: 2 362 Kč

 • Placeholder

  Prodej stavebního pozemku, Vráto, České Budějovice

  2 300 Kč

  Hypotéka od: 9 Kč

 • Placeholder

  Unikátní stavební pozemek rezidenčního typu, pro stavbu RD případně bytového domu, Hlincová Hora, České Budějovice

  6 047 000 Kč

  Hypotéka od: 24 209 Kč

 • Placeholder

  Prodej stavebního pozemku 12.873m2, Všemyslice - Neznašov

  4 972 572 Kč

  Hypotéka od: 19 907 Kč

 • Placeholder

  Lesní pozemky na Třebíčsku ke koupi

  119 000 Kč

  Hypotéka od: 476 Kč

Dodávka

Vyberte si nemovitost u nás a my Vám pujčíme stěhovací vůz!

Ano nabízíme opravdu kompletní servis služeb. Pokud si u nás vyberete nemovitost, nebo necháte nás.

Zjistit více >